Διόρθωση στοιχείων λογαριασμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους παρακάτω για να ενημερώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

Λήψη δεδομένων λογαριασμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους παρακάτω για κατεβάσετε όλα τα στοιχεία που διατηρούμε στο κατάστημα μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο παρακάτω για να αιτηθείτε την έκδοση μιας αναφοράς που θα περιέχει όλα τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε στο κατάστημα μας.

Αίτηση για πλήρη διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να διαγράψετε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία και όλα σας τα δεδομένα από το κατάστημα μας. Σημειώστε ότι αυτή η επιλογή θα διαγράψει τον λογαριασμό σα, επομένως δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτόν.